Regulamentul concursului „Uită de cataractă”

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Organizatorul Concursului „ Uită de cataractă” (denumit în continuare „Concursul”) este Opticlinic Med Investigații S.R.L, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Cezar Petrescu nr. 26/5. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, (denumit în continuare „Regulament”) care este obligatoriu pentru toți participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeași manieră în care a fost făcută și informarea inițială.

SECȚIUNEA 2. LOCUL ȘI DURATA DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI

Concursul se va desfășura în perioada 15 noiembrie 2020, ora 12:00 – 15 decembrie 2020, ora 23:59, pe site-ul https://www.opticlinic-med.ro/ . Regulamentul concursului este disponibil în mod gratuit tuturor participanților, pe site.

SECȚIUNEA 3. DREPTURI ȘI CONDIȚIILE DE PARTICIPARE

Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice, indiferent de naționalitate, domiciliu, rasă, sex sau religie, rezidente în România, care respectă condițiile prezentului regulament și care urmează indicațiile prezente în acest Regulament pentru a-și valida participarea.
Nu pot participa angajați ai Organizatorului, ai agenției de publicitate și ai celorlalte companii implicate în această acțiune, precum și rudele de gradul I ale acestora. Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrală, liber consimțită și în afara oricărei constrângeri a prevederilor prezentului regulament. Dreptul de participare aparține în exclusivitate participantului care îndeplinește condițiile impuse de Regulament. Dreptul de participare la concurs este anulat automat în situația în care o persoană furnizează date sau informații false, eronate sau necorespunzătoare în completarea datelor personale. Pentru a putea participa la Concurs, participanții trebuie să aibă vârsta minimă de 18 ani la data calendaristică a începerii concursului, să o adresă de email și un număr de telefon valide și să furnizeze nume și prenume reale în momentul completării formularului de înscriere in Concurs disponibil pe site.

SECȚIUNEA 4. MECANISMUL CONCURSULUI

Concursul va fi anunțat pe site-ul https://www.opticlinic-med.ro/, pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/OpticlinicMED și pe contul de Instagram https://www.instagram.com/opticlinic_med/. Participanții se pot înscrie în concurs în perioada 15 noiembrie 2020, ora 12:00 – 15 decembrie 2020, ora 23:59 doar dacă vor îndeplini cumulativ următoarele condiții, în ordinea menționată mai jos:
1. Au minim 18 ani împliniți la data începerii Concursului.
2. Accesează linkul https://www.opticlinic-med.ro/operatie-cataracta-gratuit/ și completează formularul de înscriere în Concurs cu date reale, până la data de 15 decembrie 2020, ora 23:59.
3. Acceptă termenii și condițiile prezentului Concurs, prin bifarea căsuței de la finalul formularului de înscriere, acceptând astfel comunicări de marketing din partea Opticlinic Med prin cele 2 canale menționate: telefon și email.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modera, edita și/sau elimina din concurs orice participant care nu întrunește cumulativ cele 3 condiții de mai sus.

SECȚIUNEA 5. PREMIUL CONCURSULUI

5.1. La finalul perioadei de înscriere se va alege, prin tragere la sorți electronică, 1 câștigător + 1 rezervă. Câștigătorul va primi un premiu care constă într-o operație de cataractă. Tipul de intervenție chirurgicală ce va fi realizat în mod GRATUIT pentru câștigătorul concursului de către Dr. Cătălin Cărăuș în cadrul Centrului Oftalomologic Opticlinic MED – Dr. Cătălin Cărăuș se va stabili după un consult realizat de către chirugul oftalmolog. Acest pas este obligatoriu, întrucât nicio operație chirurgicală nu se poate realiza fără un consult amănunțit, realizarea unor analize și o diagnosticare corectă. Medicul are dreptul de a amâna operația de cataractă în cazul în care, în cadrul consultului care precede operația propriu-zisă, va constata că, din diverse cauze, cataracta este asociată cu alte afecțiuni ale ochiului. În acest caz, rămâne la latitudinea medicului oftalmolog ordinea efectuării acestor intervenții. Operația de cataractă rămâne gratuită, însă dacă, din motive ce țin de situația medicală a beneficiarului operației de cataractă, sunt necesare alte tipuri de intervenții anterior acestei operații, respectivele intervenții nu sunt gratuite. Acestea vor putea fi adresate fie în clinica Opticlinic Med, fie într-o altă clinică.
5.2. Câștigătorul concursului poate beneficia de operația GRATUITĂ de cataractă oferită ca premiu în acest concurs doar dacă este pentru sine. În acest Concurs nu se acceptă participanți care nu au nevoie de o astfel de intervenție chirugicală.

SECŢIUNEA 6. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORULUI

6.1. Câștigătorul va fi desemnat prin tragere la sorți electronică, prin intermediul site-ului https://www.random.org/, ce va extrage aleatoriu 1 câștigător din lista participanților la Concurs. Pe data de 18 decembrie 2020 se va extrage 1 câștigător și 1 rezervă. Toți participanții la concursul „Uită de cataractă” trebuie să îndeplinească cumulativ condițiile Regulamentului și să fie de acord cu furnizarea datelor solicitate prin intermediul formularului de înscriere.

SECȚIUNEA 7. NOTIFICAREA ŞI PREDAREA PREMIULUI

7.1. Câștigătorului Concursului de pe site-ul https://www.opticlinic-med.ro/operatie-cataracta-gratuit/ i se va aduce la cunoștință rezultatul pe data de 18 decembrie 2020 , astfel: va fi sunat la numărul de telefon furnizat, va primi un email de confirmare și va fi anunțat prin mesaj publicat pe pagina de Facebook Opticlinic Med și pe contul de Instagram Opticlinic Med.
În cazul în care câștigătorul nu trimite în termen de 2 zile lucrătoare informațiile solicitate de Organizator (menționate în secțiunea 7.3 din Regulament), premiul va merge către prima rezervă. Organizatorul nu este responsabil pentru întârzierea anunțării câștigătorilor din motive care nu țin de el, cum ar fi, dar fara a se limita, la probleme de conectare.
7.2. Premiul va fi expediat câștigătorului în termen de 3 zile lucrătoare de la data validării datelor trimise către Organizator prin e-mail sau mesaj telefonic, la adresa de email furnizată de câștigător, sub forma unui voucher pe care îl va putea folosi pentru realizarea operației de cataractă oferită în cadrul acestui concurs oricând până la data de 31.03.2021. Data realizării operației de catractă se va stabili de comun acord între pacientul-beneficiar și medicul oftalmolog.
Organizatorul este exonerat de orice răspundere cu privire la transmiterea de către câștigător a informațiilor incomplete sau eronate privind adresa de expediere.
Câștigătorul poate folosi voucherul primit pentru o singură operație de cataractă și doar în Centrul Oftalmologic Opticlinic Med – Dr. Cătălin Cărăuș din Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. 13-15, jud. Cluj.
7.3. Câștigătorul trebuie să trimită datele personale (nume, prenume, număr de telefon, și adresa de email) către Organizator, prin completarea formularului disponibil pe site-ul https://www.opticlinic-med.ro/. Transmiterea datelor cu caracter personal solicitate prin mesajul de anunțare a câștigătorului presupune acordul titularului acestor date privind colectarea și prelucrarea datelor transmise către Organizator sau împuterniciții acestuia.
7.4. La contactarea câștigătorului, acestuia i se va solicita acordul pentru colectarea, prelucrarea datelor personale ce urmează a fi comunicate de către câștigător în vederea atribuirii premiului. Acordul privind colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal sunt esențiale pentru validarea câștigătorului și atribuirea premiului, lipsa acordului ducând la invalidarea câștigătorului.
7.5. În cazul în care procedurile de revendicare electronică și telefonică decurg corespunzător, participantul poate fi considerat câștigător final și are dreptul să intre în posesia premiului.
În situațiile în care:
a. câștigătorul furnizează la revendicare, informații incomplete sau eronate;
sau
b. câștigătorul nu revendică premiul (trimiterea datelor, precum și a acordului pentru colectarea și prelucrarea datelor transmise către Organizator sau împuterniciții acestuia) în termenul acordat;
sau
c. câștigătorul nu îndeplinește orice altă condiție impusă de prezentul Regulament Oficial, inclusiv condiția ca participantul să aibă vârstă de minim 18 ani, vârstă împlinită la data începerii concursului, premiul acestuia va fi invalidat. În caz de invalidare, Organizatorul își rezervă dreptul de a oferi premiul participantului desemnat ca și rezervă. În cazul în care nici rezerva nu îndeplinește condițiile prezentului Regulament Oficial, premiul va rămâne în posesia Organizatorului.
7.6. Câștigătorul premiului oferit în cadrul acestui concurs nu are posibilitatea de a pretinde schimbarea acestuia cu alte bunuri sau să solicite contravaloarea în bani a premiului câștigat.
7.7. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru:
• Erori tehnice independente de voința Organizatorului și care se datorează furnizorilor de internet;
• Defecțiuni tehnice ale furnizorului de servicii de Internet sau Email;
• Întreruperile/disfuncționalitățile neanunțate ale serviciului de internet de către furnizorii de internet sau blocarea accesului datorită aglomerării pe perioadele de trafic intens.

SECȚIUNEA 8. ÎNCETAREA CONCURSULUI

8.1. Prezentul Concurs va înceta de drept la data de 15 decembrie 2020, ora 23:59 și poate înceta înainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forță majoră – de natură a face imposibilă derularea.

SECȚIUNEA 9. REGULAMENTUL CONCURSULUI

9.1. Regulamentul Concursului este disponibil în mod gratuit pe site-ul https://www.opticlinic-med.ro/ . Prin participarea la acest Concurs, participanții sunt de acord să se conformeze acestui Regulament. Orice modificări ale prezentului Regulament vor fi comunicate pe site.

SECȚIUNEA 10. TAXE ȘI IMPOZITE AFERENTE

10.1. Organizatorul se obligă să calculeze, să reţină şi să vireze impozitul datorat pentru veniturile obţinute de către câştigători în conformitate cu Legea nr. 571/ 2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, orice alte obligaţii de natură fiscală sau de orice altă natură, în legătură cu acestea, fiind în sarcina exclusivă a câştigătorului.

SECȚIUNEA 11. ASPECTE LEGALE CU PRIVIRE LA PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

11.1. Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul și societățile comerciale implicate în organizarea Concrsului se obligă să respecte preverile Legii nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date. Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestui Concurs nu vor fi dezvăluite către terți cu excepția cazurilor în care Organizatorul trebuie să respecte obligațiile impuse de legislația în vigoare.
11.2. Astfel, Organizatorul și societățile comerciale implicate în organizarea Concursului garantează tuturor Participanților la Concurs (în calitate de persoane vizate) următoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție asupra datelor, dreptul de opoziție, dreptul de a se adresa instanței competențe și de plângere către autoritatea de supraveghere.
11.3. Dreptul de acces la date: orice persoană vizată are dreptul de a obține de la Organizator, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de către Organizator. Obținerea confirmării se face în baza unei cereri scrise, datate și semnate, adresate Organizatorului, trimise la adresa acestuia menționată la Secțiunea 1 din Regulamentul Oficial.
11.4. Dreptul de intervenție asupra datelor: orice persoană vizată are dreptul de a obține de la Organizator, la cerere și în mod gratuit: a) după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentei legi, în special a datelor incomplete sau inexacte; b) după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă prezenței legi; notificarea către terții cărora le-au fost dezvăluite datele a oricărei operațiuni efectuate conform lit. a) sau b), dacă această notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat.
11.5. Dreptul de opoziție: orice persoană vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația să particulară, că datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. Persoană vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit și fără nici o justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate de operatorul direct sau de un terț. În ambele cazuri, în vederea exercitării drepturilor sale, persoană vizată va înainta Organizatorului o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată.
11.6. Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de către participanți la înscrierea în concurs exclusiv în scopul anunțării, identificării câștigătorului și pentru a intră în posesia premiului câștigat. Datele colectate vor fi șterse/ distruse în termen de 30 zile de la data finalizării concursului.
11.7. Prin înscrierea la Concurs, Participanții își exprimă acordul cu privire la furnizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal ale sale către/de către Organizator și/sau societățile comerciale implicate în organizarea prezentului Concurs, în scopul anunțării, identificării câștigătorului și pentru a intra în posesia premiului câștigat.

SECȚIUNEA 12. LITIGII

12.1. În cazul unor litigii apărute între Organizator și participanții la concurs, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor române competente.
Opticlinic Med Investigatii SRL
Data: 12.11.2020